Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

dlaczegonie
7577 866a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakotfica kotfica
dlaczegonie
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viawszystkodupa wszystkodupa
dlaczegonie
0279 da63 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
dlaczegonie
6474 3d18 390
Reposted fromnowaczi nowaczi viakotfica kotfica

May 28 2018

dlaczegonie
Pójdziesz ze mną na spacer?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaiammistake iammistake
dlaczegonie
7029 08d3 390
Wroclove <3 by Maciej Lulko
dlaczegonie
6832 f51f 390
<3 <3 <3
dlaczegonie
dlaczegonie
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viashinein shinein

May 21 2018

dlaczegonie
7837 78c6 390
Reposted fromolbaria olbaria viaPicki91 Picki91
dlaczegonie
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus vialenifca lenifca
dlaczegonie
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viapsycha psycha
dlaczegonie
0989 1163 390
Reposted fromAgnese Agnese viakama1110 kama1110
dlaczegonie
6134 57d4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
dlaczegonie
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
dlaczegonie

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viausunto usunto
dlaczegonie
Reposted fromshakeme shakeme viacoffeegood coffeegood
6606 a401 390
Reposted frombrumous brumous via48hrs 48hrs
1031 3b1e 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaazazel azazel
dlaczegonie
3018 eb85 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl