Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

7395 fef7 390
dlaczegonie
0797 944d 390
Reposted fromslodziak slodziak vialissie lissie
dlaczegonie
3502 3958 390
dlaczegonie
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
dlaczegonie
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialissie lissie
dlaczegonie

September 14 2017

dlaczegonie
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaworthit worthit
dlaczegonie
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaworthit worthit
dlaczegonie
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaworthit worthit
dlaczegonie
9083 ee78 390
Reposted fromoll oll viaworthit worthit
dlaczegonie
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaworthit worthit
dlaczegonie
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaworthit worthit
dlaczegonie
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr, Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce
Reposted frommarysia marysia viamelomanka melomanka

September 02 2017

dlaczegonie
3826 16ad 390
Reposted bypolciakdivifutureiscoming
dlaczegonie

August 24 2017

dlaczegonie
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viazwariowalam zwariowalam
dlaczegonie
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viainerte inerte
dlaczegonie
Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 14 2017

dlaczegonie
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl