Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

dlaczegonie
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarudzinska rudzinska

June 20 2017

dlaczegonie
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
dlaczegonie
3376 6228 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepidemic epidemic
dlaczegonie
2198 aa42 390
Reposted fromdygoty dygoty viachachi chachi
0681 8590 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viachachi chachi
dlaczegonie
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viachachi chachi
dlaczegonie
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viachachi chachi
dlaczegonie
Reposted fromshakeme shakeme viachachi chachi
dlaczegonie
8777 45ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachachi chachi
dlaczegonie
7046 6500 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viachachi chachi

June 17 2017

dlaczegonie
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathisnonsense thisnonsense
dlaczegonie
Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek
— Albert Einstein
Reposted fromreksi0 reksi0 viashitsuri shitsuri
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viapozakontrola pozakontrola
dlaczegonie
5590 a10d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via000monnnn066 000monnnn066
dlaczegonie
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać. Na lęk bez imienia nie pomagają nawet strzykawki.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
dlaczegonie
5352 4aa5 390
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viaschulz23 schulz23
dlaczegonie
Bo magia miłości polega również na tym, że uczucie przychodzi do nas nieoczekiwanie. I to nieprawda, że pierwsza miłość jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawsze, jego zdaniem, ta ostatnia. Ale każda z tych przeżywanych po drodze do "najważniejszości" tej ostatniej się przyczynia.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
dlaczegonie
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaschulz23 schulz23
dlaczegonie
dlaczegonie
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaaisolro aisolro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl