Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

dlaczegonie
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaowieczka owieczka
Nie ma czegoś takiego jak nowy początek, trzeba żyć ze świadomością popełnionych błędów.
— J. Picoult - W imię miłości (via tea-luck)
6101 b3b0 390

July 07 2017

dlaczegonie
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viaRekrut-K Rekrut-K
dlaczegonie
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaszmay szmay

June 26 2017

dlaczegonie

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
dlaczegonie
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viayouaresonaive youaresonaive
dlaczegonie
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarudzinska rudzinska

June 20 2017

dlaczegonie
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
dlaczegonie
3376 6228 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepidemic epidemic
dlaczegonie
2198 aa42 390
Reposted fromdygoty dygoty viachachi chachi
0681 8590 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viachachi chachi
dlaczegonie
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viachachi chachi
dlaczegonie
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viachachi chachi
dlaczegonie
Reposted fromshakeme shakeme viachachi chachi
dlaczegonie
8777 45ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viachachi chachi
dlaczegonie
7046 6500 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viachachi chachi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl