Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

dlaczegonie
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viapozakontrola pozakontrola
dlaczegonie
Nigdy pod wpływem chwili nie podejmuj decyzji o trwałych konsekwencjach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

April 17 2017

dlaczegonie
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaallay allay
dlaczegonie
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viabzdzil bzdzil
dlaczegonie
dlaczegonie
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
dlaczegonie

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
dlaczegonie
dlaczegonie
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viainspirations inspirations
dlaczegonie
"Wolę być znienawidzonym za to kim jestem, niż kochanym za to kim nigdy nie będę"
— Kurt Cobain
Reposted fromdoomedman doomedman viainspirations inspirations
dlaczegonie
7916 0be3 390
dlaczegonie
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaeternia eternia

April 12 2017

0664 fd93 390
Reposted fromlaluna laluna viakoralina koralina

April 09 2017

Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialemkove lemkove

April 07 2017

8919 d315 390
dlaczegonie
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
dlaczegonie
Reposted fromLane Lane viasommteck sommteck

April 06 2017

dlaczegonie
Reposted fromtfu tfu viaatranta atranta
dlaczegonie
Zasługujesz na to, aby ktoś Cię wreszcie docenił. Pokochał, tak naprawdę, żeby Twoje imię było bezpieczne w jego ustach. Zasługujesz na to.
Reposted fromzabka zabka viajustjustjust justjustjust
dlaczegonie
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl