Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

dlaczegonie
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaTakingControl TakingControl
dlaczegonie
0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viaTakingControl TakingControl
dlaczegonie
9833 f9c5 390
Reposted fromKejstyna Kejstyna viaBritishGuys BritishGuys
dlaczegonie

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viairbjarbirb irbjarbirb
dlaczegonie
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viayveee yveee
dlaczegonie
3767 1862 390
dlaczegonie
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viayveee yveee

November 03 2017

dlaczegonie
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
dlaczegonie
dlaczegonie

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— Natalia Belcik
dlaczegonie
Był miłością. Sprawiał, że się uśmiechałam. Sprawiał, że byłam szczęśliwa. Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez. Poczułam wilgoć pod powiekami, gdy próbowałam zrozumieć, jak to się mogło stać, że pokochałam mężczyznę, który również mnie kochał?
— Brittainy C. Cherry - "Powietrze, którym oddycha"
dlaczegonie
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi Ci się gorąco, nawet, gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward - "Misja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewidkaa niewidkaa
dlaczegonie
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viauciekam uciekam
dlaczegonie
Spokojnie. Ten jedyny, ten wymarzony, ten prawdziwy, ten pisany tylko Tobie już Cię szuka. Daj mu dojrzeć do spotkania z Tobą. Pewnego dnia wszystko się ułoży, łącznie z konstelacją wszechświata, zaistniejecie w tym samym momencie, z tymi samymi pragnieniami, z tą samą chęcią obdarowania się miłością. 
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiewidkaa niewidkaa
dlaczegonie
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
dlaczegonie
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nieposprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
dlaczegonie
dlaczegonie
Każdy człowiek potrafi bez trudu zrobić pierwszy krok – zwykle jest to lekkie zainteresowanie – niewielu jednak ma dosyć odwagi, by zakochać się prawdziwie, nie otrzymując po temu zachęty. W dziewięciu wypadkach na dziesięć kobieta powinna okazać więcej uczucia, niż go naprawdę żywi.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl